costiera logo

Rezervirajte online!

Prihod

Št. odraslih


Zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje. Nanj bomo odgovorili najkasneje v 48 urah.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE

Nahajamo se na južni strani otoka Visa v vasi Rukavac. Najbližja plaža je od hiš oddaljena minutko peš, najznamenitejša plaža Srebrna pa približno sedem minut peš. Zelena špilja na otoku Ravnik je tik pred Rukavcem, prav tako znamenita laguna Budihovac s svojimi neverjetnimi turkiznimi barvami morja. Javite se. Veseli bomo vsakega vašega sporočila.

Home » O nas » Rezervacija » Splošna določila za rezervacije

Splošna določila za rezervacije

1. SPLOŠNA DOLOČILA ZA PRISTOP K REZERVACIJAM PO SPLETU IN PO ELEKTRONSKI POŠTI

Preden rezervirate bivanje v apartmajih družbe Costiera d.o.o. na otoku Visu v vasi Rukavac in plačate stroške rezervacije z nakazilom na naš račun, vas prosimo, da skrbno preberete naslednja Splošna določila in pogoje za pristop k rezervacijam po spletu ali po elektronski pošti, saj vas ti zavezujejo v trenutku, ko plačate rezervacijo. Splošna določila in pogoji za pristop k rezervacijam po spletu in po elektronski pošti veljajo na vseh straneh rezervacij brez izjeme. Šteje se, da ste z vsakim ogledom ali s transakcijo, opravljeno na naši spletni strani ali s sporočili po elektronski pošti, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Če se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da rezervacije po spletu najema apartmajev v naši družbi ne opravite. V primeru opravljenega plačila za stroške za rezervacijo se smatra, da se strinjate z vsemi določili napisanimi v Splošnih določilih in pogojih za pristop k rezervacijam po spletu in po elektronski pošti, da ste jih prebrali in razumeli ter sprejeli z vso odgovornostjo.

Podjetje Costiera d.o.o. se zavezuje, da bo poslovanje rezervacij po spletu in elektronsko pošto v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Hrvaške (RH). Vsa dispozitivna določila zakonodaje, veljavne na ozemlju RH, se izrecno in brez kakršnihkoli omejitev interpretira v korist Costiera d.o.o., razen v primerih, izrecno opredeljenih v teh splošnih pogojih poslovanja, ali v drugih dokumentih, ki jih sestavi Costiera d.o.o., ki pa morajo biti v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja v pisni obliki.

Costiera d.o.o. se s kakovostnim poslovanjem trudi, da so vse informacije, objavljene na spletni strani www.otok-vis.net, za pristop k rezervacijam po spletu točne, kljub temu pa si Costiera d.o.o. pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala na spletni strani brez predhodne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave. Prav tako Costiera d.o.o. ni odgovoren za pravilnost in popolnost podatkov na spletni strani, niti za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala.

Vsa komunikacija, ki se vrši med gostom in družbo Costiera d.o.o. v elektronski obliki, se šteje, kot da je v pisni obliki.

Dostop do spletne strani je mogoč 24 ur na dan vsak dan. Zaradi večjih tehničnih zapletov ali drugih razlogov rezervacije ali celo sam dostop do spletne strani včasih ni mogoč. Prav zato si Costiera d.o.o. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do rezervacij po spletni strani ali drugače omeji ali ustavi poslovanje rezervacij.

Costiera d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska naše spletne strani.

Morebitni spori med strankami, ki so v kakršnikoli povezavi z rezervacijami bivanja v naših apartmajih po spletu in elektronski pošti, se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Sloveniji s slovenskim pravom.

Costiera d.o.o. ne odgovarja za izgubo sredstev, ki jo povzročijo sprememba, odstranitev ali nedostopnost storitev elektronskega poslovanja.

2. PROGRAMSKA OPREMA NA TEJ SPLETNI STRANI

Costiera d.o.o. vam dovoljuje omejen dostop do svoje spletne strani www.otok-vis.net , in to za osebno rabo. Šteje se, da je osebna vsaka raba spletne strani, pri kateri stranka uporablja stran izključno zato, da se informira in opravlja rezervacije po spletu in po elektronski pošti za lastne potrebe.

Costiera d.o.o. ne dovoljuje drugačne rabe spletne strani ali spreminjanja vsebine ali oblike strani, razen s predhodnim pisnim privoljenjem družbe. Costiera d.o.o. tudi prepoveduje kakršnokoli drugačno rabo spletne strani ali druge načine uporabe, ki niso zajete v pojem osebne rabe.

3. REZERVACIJE APARTMAJSKIH KAPACITET

Izpolnitev rezervacije je preprosta. Pri izpolnitvi rezervacije vam bodo v pomoč povezave na besedah. Po oddaji rezervacije boste najkasneje v 48 urah prejeli elektronsko pismo, kjer boste našli dodatne podatke za sklenitev rezervacije.

Takoj po sklenitvi rezervacije in plačilu akontacije, prejme gost po e-pošti potrdilo o vplačilu rezervacije, na katerem so navedeni datum bivanja, število oseb, znesek bivanja, znesek popusta ter znesek plačanega predplačil.

Plačilo za rezervacije se na računu odšteje od končnega zneska izkoriščenih storitev.

Rezervacija je prenosljiva med družinskimi člani s predhodnim obvestilom po elektronski pošti.

Cene bivanja v apartmajih družbe Costiera d.o.o.:

Vse cene so v Eurih in vključujejo davek na dodano vrednost in so informativne. Cene ne vključujejo turistične takse in zavarovanja.

Predplačilo, ki ga plačate ob rezervaciji znaša 50% na izbrane apartmajske storitve.

4. ODPOVED REZERVACIJE APARTMAJEV

V primeru odpovedi rezervacij se prejeto vplačilo ne povrne.

Podjetje Costiera d.o.o. dopušča gostu možnost, da v kolikor ne more izkoristiti rezervacije, le-to lahko prenese na druge osebe s pisnim dogovorom. Novi gost prevzame vse pogoje rezervacije in sprejme vse splošne pogoje.

5. PLAČILO KONČNIH STORITEV

Ob prihodu v apartma je potrebno poravnati ostali znesek za bivanje v apartmaju. Costiera d.o.o. sprejema samo gotovinska plačila.

Costiera d.o.o. si pridržuje pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina plačila ali plačilnih pogojev brez posebne najave, vsekakor pa je kupec še pred opravljenim plačilom rezervacije bivanja po spletu ali po elektronski pošti v apartmajih seznanjen z načini plačila, pa tudi s plačilnimi pogoji, in pri opravljeni izvršitvi rezervacije po spletu v njih izrecno privoli.

6. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Gost naj nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti reklamira predvsem takoj odgovornemu predstavniku Costiera d.o.o.. Če bi bila reklamacija glede na vsebino lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoče apartmaja, oprema ipd.), gost pa napake ni takoj reklamiral in o nepravilnosti ni obvestil navedenih oseb, se šteje, da se je strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja poznejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Gost lahko vloži reklamacijo pisno v dveh mesecih od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. Če gost zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Costiera d.o.o. reklamacije vsebinsko ne obravnava.

Brez pisne reklamacije Costiera d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Gost naj pisno reklamacijo pošlje na naslov družbe. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak gost sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer družba Costiera d.o.o. take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Gost naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo odgovornega predstavnika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega gost svoj zahtevek uveljavlja.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi Costiera d.o.o. najem apartmaja ni bil mogoč ali nekatere storitve niso bile opravljene, ima gost pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Costiera d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

7. UPORABA SPLETNE STRANI

Izključni namen spletne strani je strankam pomagati pri preverjanju razpoložljivih apartmajskih storitev in opraviti veljavne rezervacije apartmajev Costiera d.o.o.. Zagotavljate, da imate najmanj 18 let in da boste to spletno stran uporabljali v skladu z vsemi navedenimi določili. Če vaš račun uporabljajo drugi, vključno z mladoletnimi osebami, ki živijo z vami, se šteje, da soglašate z uporabo vašega računa in da prevzemate finančno odgovornost za uporabo te spletne strani. Prav tako jamčite, da so vse informacije, ki jih pri uporabi te spletne strani posredujete vi ali člani vašega gospodinjstva, resnične in točne. Prepovedano je opraviti špekulativno, lažno ali goljufivo rezervacijo. Soglašate, da se storitve rezervacij na tej spletni strani uporabljajo izključno za to, da se opravijo veljavne rezervacije za vas ali drugo osebo, za katero ste ustrezno pooblaščeni. Izjavljate, da se zavedate, da se vam lahko zaradi zlorabe storitev na tej spletni strani prepove dostop do teh storitev. Prav tako jamčite, da so pri rezervaciji za več oseb te osebe s tem seznanjene in finančno odgovarjajo.

Strinjate se, da boste spoštovali Splošna določila in pogoje za pristop k rezervacijam po spletu, ki jih postavlja Costiera d.o.o., in plačilo dolgovanih zneskov ob zapadlosti ter spoštovali vsa pravila in omejitve Costiera d.o.o. v zvezi z razpoložljivostjo storitev. Zavedate se, da vam lahko zaradi kršitve Splošnih določil osebje Costira d.o.o. prekliče rezervacijo/-e apartmajev, odreče pravico do zneskov, ki ste jih že plačali za rezervacijo/-e, ter vam lahko družba Costiera d.o.o. zaračuna stroške, ki jih družba utrpi zaradi takšne kršitve.

8. VARNOST PODATKOV

Costiera d.o.o. se zavezuje, da bo poslovanje z rezervacijami apartmajev na spletni strani in preko elektronske pošte potekalo v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Hrvaške.

Costiera d.o.o. se zavezuje, da pridobljenih podatkov ne bo posredovala nepooblaščenim osebam in da bodo pridobljene podatke uporabljali samo pooblaščeni delavci družbe Costiera d.o.o. ali morebitne druge pooblaščene osebe, ki za Costiera d.o.o. opravljajo opravila v zvezi z rezervacijami po spletu in elektronski pošti, in to samo za namen in v okviru, za katere so bili ti izbrani, razen v primeru, ko te podatke na podlagi zakona zahteva upravičena oseba.

Costiera d.o.o. skrbi za to, da bodo vse informacije, ki ste nam jih posredovali, obravnavane po najvišjih standardih varovanja in da bo celotno poslovanje z rezervacijami po spletu in po elektronski pošti v skladu z vsemi zakonskimi določili.

Šteje se, da gost s potrditvijo rezervacije dovoljuje družbi Costiera d.o.o., da njegov elektronski naslov uporabi za potrditev rezervacije.

Hranjenje podatkov:
Costiera d.o.o. bo hranil podatke o rezervacijah po spletu in elektronski pošti, ki se bodo v elektronski obliki po spletni strani sklepale v informacijskem sistemu v elektronski obliki v bazi, v kateri teče aplikacija.

9. POVEZAVE NA SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB

Na tej spletni strani lahko najdete hiperpovezave do spletnih strani, ki jih upravljajo tretje osebe in ne družba Costiera d.o.o.. Te hiperpovezave se dajejo samo vam v informacijo. Družba Costiera d.o.o. nima nadzora nad omenjenimi spletnimi stranmi in ni odgovorna za njihovo vsebino ali vašo uporabo le-teh. Ker je družba Costiera d.o.o. na svojo spletno stran vključila hiperpovezave do teh spletnih strani, še ne pomeni, da družba Costiera d.o.o. odobrava vsebino teh strani ali da je kakorkoli povezana z njenimi lastniki.

Costiera d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s spletno stranjo Costiera d.o.o. ter tretjimi spletnimi stranmi.

Costiera d.o.o. ne preverja vsebine spletnih strani, ki so povezane s to spletno stranjo, in zato ni odgovorna za vsebino katerekoli druge strani, ki je na kakršenkoli način povezana s to spletno stranjo. Pogoj za uporabo teh spletnih strani je vaše zagotovilo, da teh spletnih strani ne boste uporabljali v kakršenkoli ilegalen namen ali namen, ki ga prepovedujejo ti pogoji.